Je hoeft niet te kiezen!Publiciteit
terug

Jongin.gelderland.nl wint landelijke ICT prijsvraag

 

Techniek dient de mens, zo kan ICT bijdragen aan een betere samenwerking tussen instanties voor de jeugd en daarmee aan een snellere en betere ondersteuning van jeugd en gezin. Spectrum, Centrum Maatschappelijke Ontwikkeling Gelderland, ontving op 26 maart jl. uit handen van minister Rouvoet en staatssecretaris Heemskerk de M&ICT prijs voor de opschaling van de Jongin.gelderland.nl websites. Het juryrapport spreekt over een innovatief concept dat op relatief eenvoudig manier in gemeenten kan worden toegepast.

Jongin sites
Lokale websites waarop jongeren alles terugvinden wat hen bezighoudt. Hoe vrij ik veilig? Ben ik verslaafd aan drugs? Wat is eerwraak? Jongeren kunnen ook persoonlijk vragen stellen aan hulpverleners en ervaringen met elkaar delen. Het project Jongin.gelderland.nl is begin 2007 gestart met 12 lokale sites voor jongeren. Sites die gezien en gebruikt kunnen worden als digitale voordeur van de lokale Centra voor Jeugd en Gezin.

Jongeren zoeken het liefst informatie op internet, maar zien tegelijkertijd vaak door de bomen het bos niet meer. Zoekmachines geven te veel resultaten, of ze komen op sites met moeilijk taalgebruik. De jongin-sites willen jongeren interactief bereiken en tegelijk toegang bieden tot toegankelijke informatie. Een ander doel is te wijzen op plekken dichtbij huis waar men hulp of advies kan krijgen of vragen per e-mail kan stellen aan hulpverleners uit de eigen gemeenten. De websites worden steeds verder uitgebouwd. Zo kunnen jongeren persoonlijk en anoniem ervaringen op de site zetten waarop andere jongeren weer reageren. Per onderwerp wordt een informatieve tekst geboden, gekoppeld aan internetlinks, folders, adressen, You Tube filmpjes. Zo’n 80% van de informatie wordt centraal door Spectrum, Biblioservice en Kuseema onderhouden, het wiel hoeft immers niet per gemeente opnieuw worden uitgevonden. Alle teksten worden getest door jongeren op leesbaarheid. De overige 20% wordt gevuld door lokale jongerenredacties. Doordoor krijgt elke site een uniek lokaal gezicht. Recent gelanceerd zijn o.a.jongin.tiel.nl, jongin.gelderland.nl en jongin.nijmegen.nl.

Prijsvraag

Provincie Gelderland was al eerder enthousiast over het Gelderse ICT inititiatief. Nu oordelen ook beide landelijke bewindslieden dat succesvolle, kleinschalige ICT-projecten een kans moeten krijgen opgeschaald te worden. Het programmabureau Maatschappelijke Sectoren & ICT beloont de initiatiefnemers van de Jongin sites zodat het concept over het hele land verder uitgerold kan worden over 40 nieuwe gemeenten/provincies. De eerste gegadigden zijn al bekend. Vanuit Gelderland is interesse getoond door gemeenten uit de regio Noord-Veluwe en regio Arnhem. Buiten Gelderland is belangstelling in Flevoland, Zeeland en Zuid-Holland.

De M&ICT-aanvraag is ingediend door Spectrum, i.s.m. Kuseema, PJ Partners Zuid-Holland, Vereniging Openbare Bibliotheken en gemeente Arnhem namens de verwachte 40 cofinancierende gemeenten, Hulpverlening Gelderland Midden, GGD-Flevoland en de Nationale Jeugdraad.

De totale kosten zijn geraamd op € 1.307.000,-- voor opschaling van jongin.nl met 40 nieuwe gemeentelijke/provinciale sites. De prijsvraag levert een rijksbijdrage op van 50% zijnde € 653.500,--.Het Actieprogramma M&ICT is een initiatief van de ministeries van EZ, BZK, Justitie, OCW, V&W en VWS. M&ICT wil bereiken dat succesvolle, kleinschalige ICT-toepassingen in de sectoren onderwijs, mobiliteit, veiligheid en zorg breder worden toegepast. Daardoor kunnen de maatschappelijke behoeften en problemen waar die sectoren voor staan, sneller en beter worden opgelost.